บริการนำชมโบราณสถานตุมปัง

    เปิดให้บริการนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยสื่อเทคโนโลยีเทคโนโลยที่ทันสมัยผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality) และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented reality) ผ่าน 3 สื่อ ได้แก่ AR_TUMPUNG VR_TUMPUNG และ AR_Tumpung Archive

วัน เวลา ที่ให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์ 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 
(บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

ช่องทางการติดต่อ รายละเอียด
หมายเลขโทรศัพท์0 7567 6571-5
หนังสือขอความอนุเคราะห์เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา
E-mailcultural.wu@gmail.com
Line Official CSPID Line : @541fsjxe
Facebookศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา
google Formhttps://forms.gle/bwFgPU5gxfRmfZat9
เข้ามาติดต่อด้วยตนเองสำนักงานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพละศึกษา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ 
0-7547-6573