แหล่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง
โบราณสถานตุมปัง ตั้งอยู่ในเขต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมู่ที่ 6 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

การเดินทางสู่แหล่งโบราณสถาน
เดินทางโดยรถยนต์ จากตัว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ไปตามถนนเส้นทางสู่ อ.ท่าศาลา ก่อนถึงตัวอำเภอท่าศาลา ประมาณ 2 ก.ม.จะพบเส้นทางเข้าไปยังมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ (ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ) เลี้ยวเข้าไปตามถนน ภายในมหาวิทยาลัย มุ่งหน้าไปสู่ ถนนวลัยตุมปัง ซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกับที่ตั้งโรงผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัย แหล่งโบราณคดี ตั้งอยู่ บริเวณสุดถนน ก่อนจะออกสู่แหล่งชุมชน สภาพทั่วไปของแหล่งเมื่อมองจากด้านนอกยังเห็น เป็นดงไม้หนาทึบ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพละศึกษา  สถานกีฬาและสุขภาพ
ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160
โทร. 075-672508 – 10  โทรสาร  075-672507